Kullanım Koşulları

Kullanıcı Sözleşmesi

1.    İşbu sözleşme, Otohizmet.net tarafından alıcı ve satıcıların bir araya getirildiği bir platform oluşturulması ve buna ilişkin şart ve koşulları düzenlemektedir. Otohizmet.net platformuna üye olanlar iş bu sözleşmenin tüm maddelerini onaylamış ve Otohizmet.net’in web sitesinden yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu sözleşmeye uymayı kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. 

2.    Otohizmet.net; web sitesi üzerinden vermiş olduğu hizmetlerin sürdürülebilir olması, yaşanan teknolojik gelişmeler sebebiyle veya yeni kanuni düzenlemeler gereği iş bu sözleşmeyi siteden yararlananlar aleyhine olmayacak şekilde tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. Otohizmet.net, kullanıcı sözleşmesinde yapılan değişikliği ve yeni kullanım şartlarını iş bu sözleşmenin bulunduğu sekme altında yayınlayacak, talep halinde eposta ile kullanıcılara gönderecektir. Sözleşmenin tadil edilmiş hali internet sitesine eklendiği tarih itibarıyla uygulanmaya başlanacaktır.

3.    Bu sözleşmede geçen;

       Otohizmet.net : Sezgin Danışmanlık Tarım Gıda İç ve Dış Ticaret A.Ş.’ni,

       Web Sitesi : http://www.otohizmet.net internet sitesini,

       Kullanıcı : Herhangi bir sebeple Web Sitesi’ni kullanan kişileri,

       Üye : İnternet sitesinde kayıt oluşturulabilmesi için gerekli olan bilgileri sistem üzerinde kaydeden ve kullanıcı sözleşmesini ve diğer koşulları kabul ederek kullanıcı adı ve şifre oluşturan kullanıcıyı,

       İşletme : Otohizmet.net platformunda kendisine ait mal ve hizmetlerin özelliklerini, ücretlerini belirleyen ve bunları bireysel kullanıcıların/üyelerin  hizmetine sunanları,

       Bireysel Kullanıcı : Otohizmet.net platformunda üyelik oluşturan ve buradaki mal veya hizmetlere erişim hakkına sahip olanları,

       Sözleşme : Kullanıcı Sözleşmesini ifade etmektedir.

İşletmelerin Hak ve Yükümlülükleri

1.    İşletmeler, “Otohizmet.net” platformunda üyelik oluşturarak işletmelerini burada kendilerine tahsis edilen alanlarda bireysel kullanıcıların hizmetine sunan ve  kendisine bildirilen içeriğe uygun olarak ve işbu sözleşme hükümleri çerçevesinde, web sitesinde yer almasını sağlayanlardır. “Otohizmet.net” işletme bilgilerinin güncelliğini garanti etmez. İşletmelerin profillerinin güncel tutulması tamamen işletmelerin sorumluluğundadır. İşletmeler bu bilgilerin güncelliğini “Otohizmet.net” e karşı taahhüt ederler. 

2.    “Otohizmet.net” yalnızca bir platformdur, üye ve işletmeler için yer sağlayıcıdır. Kullanıcı ve üyelerin, “Otohizmet.net” kapsamında kayıtlı olan işletmelerin sunduğu hizmetlere kolay ve doğrudan erişim sağlamaları için oluşturulmuştur. “Otohizmet.net”; web sitesinde yer alan işletmelerin sunduğu mal ve hizmetlerin üreticisi, sağlayıcısı değildir. “Otohizmet.net”, işletmeler tarafından sunulan mal ve hizmetleri ve bu gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

3.    İşletme faaliyet belgesi olan, ticaret siciline kayıtlı her tüzel kişi ile işletme sahibi olan gerçek kişi sözleşme koşullarına uymayı taahhüt ederek, kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak sisteme kayıt olabilir. İşletmeler, sözleşme koşulları ile diğer hüküm koşullara onay verdikten sonra “Otohizmet.net” web sitesinde profil oluşturabilir. 

4. “Otohizmet.net” web sitesi üzerinde görünen işletmelerin; ticaret unvanı, işletme adı veya tescilli marka adı bilgileri, KEP adresi, vergi kimlik numarası,MERSİS numarası, işletme merkez adresi ve telefon numarasının “Otohizmet.net”e girilmiş olması gerekir. Bu bilgileri yalnız “Otohizmet.net” görebilir ve siteyi ziyaret eden kullanıcı ve üyeler dışında başkaca kişiler ile paylaşılmaz.

5.    İşletmeler “Otohizmet.net” sitesi üzerinden kendileri ile iletişime geçen üyeler ile ilgili kurdukları iş ilişkilerinden tamamen kendileri sorumludur. Bu ilişkide çıkabilecek her türlü ihtilaf kendi aralarında çözülecektir. “Otohizmet.net”in bu hususlarda hiçbir yükümlülüğü yoktur, herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 

6.    İşletmeler tarafından satışa sunulan mal ve hizmetlerin niteliği, doğruluğu ve kanuni mevzuata uygunluğunun denetlenmesi sorumluluğu tamamen işletmelerin sorumluluğundadır. “Otohizmet.net”, işletmelerin kanuna aykırı olabilecek iş ve işleminden kesinlikle sorumlu değildir. “Otohizmet.net” işletmeler için yalnızca yer sağlayıcıdır. 

Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

7.    Web sitesine üyelik ücretsizdir. Üyelerin kullanım durumlarına uygun olarak farklı özelliklere sahip ve ücretli üyelik de oluşturulabilir.Üye/Kullanıcı, şifresini kendisi oluşturmalı ve başkasıyla paylaşmamalıdır. Üye/Kullanıcı oluşturduğu şifrenin korunmasından kendisi sorumludur, bu şifreyi üçüncü kişiler ile paylaşmamalı ve özenle korumalıdır. Üyelik hesabının başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından dolayı üye doğrudan sorumludur. “Otohizmet.net” bu sebeple herhangi bir ceza ödeme yükümlülüğünde bırakılırsa bunu ilgili üyeye rücu hakkına sahiptir.

8.   Kullanıcı, üye hesabı oluştururken “Otohizmet.net”e verilen isim, adres, telefon, e-posta, gibi her türlü bilgi güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. Kullanıcı üye tarafından “Otohizmet.net”  platformunda verilen bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle üyelerin veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili üyeye aittir. “Otohizmet.net” söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez.

9.   Üyeler “Otohizmet.net” nezdinde profilleri olan işletmelerin güvenilirliği, özellikleri hakkındaki araştırmaları kendileri yapmakla yükümlüdür. Yer sağlayıcı buradaki işletmelerin özellikleri hakkında herhangi taahhütte bulunmaz.   

10.  “Otohizmet.net” işletme ve üye arasında kurulacak sözleşmesel ilişkiden doğabilecek ihtilafların tarafı değildir, bu sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklarda hukuki veya cezai sorumluluğu yoktur.

11. “Otohizmet.net” platformu kullanılarak ulaşılan işletmelerin sunduğu hizmetlerle ilgili her türlü hukuki ve cezai sorumluluk hizmeti sunan işletmelere aittir. “Otohizmet.net” bu kapsamda hiçbir sorumluluğu kabul etmez.

12. “Otohizmet.net”, işletmelerin veya verdikleri hizmetlerin, satışa çıkardıkları malların niteliklerini, kalitesini garanti etmez. Ancak “Otohizmet.net” kayıtlı işletmeler arasında bazı sıralama ve derecelendirmeler yapabilir, bazı işletmeler üye yorumları vesair kriterler ön planda tutularak web sitesinde öne çıkarılabilirler. Bu durum dahi “Otohizmet.net”in, işletmelerin hizmetinin kalitesini garanti ettiğini göstermez. 

13. Üyelerin “Otohizmet.net” ile paylaştıkları verilerin işletmeler ile paylaşılmasından doğabilecek üye zararlarından “Otohizmet.net” sorumlu değildir. İşletmeler ve üyeler “Otohizmet.net” platformuna üye olarak verilerin karşılıklı paylaşımına muvafakat etmiş olmaktadırlar.

14. İşletmeler üye ile iletişime geçtikten sonra üye bilgilerinin işletmelerin hakimiyet alanına girdiği aşamadan sonra işletmelerin kötü niyetli kullanımlarından “Otohizmet.net” sorumlu değildir.

15. “Otohizmet.net” ile işletmeler arasında danışmanlık, acentelik, komisyonculuk ve sair  iş ilişkileri mevcut değildir.

16. Üyenin “Otohizmet.net” platformu üzerinden kendisine gerekli olan hizmete ve bu hizmeti sunan  işletmeye ulaşması faaliyeti ücretsizdir. Ancak “Otohizmet.net” ileride bu hizmetleri ücretli hale getirme ve/veya ücret karşılığı başkaca hizmetler ilave etme hakkını saklı tutar.

17. “Otohizmet.net” web sitesi zorunlu durumlarda çalışmasına ara verebilir ya da durdurabilir. Üye ve işletmeler bu nedene dayanarak “Otohizmet.net” den herhangi bir talepte bulunmazlar.

18. “Otohizmet.net” üyelerin paylaştığı bilgiler ile istatistiksel çalışmalar yapabilir, verileri anonimleştirerek raporlar düzenleyebilir, bunları iş ortakları ile paylaşabilir.

19. “Otohizmet.net” internet sitesi üzerinden veya epostalar ile kampanya ve indirimleri duyurabilir. Bu bildirimleri almak istemeyen üyeler iletisim@otohizmet.net adresine yazılı olarak bildirimde bulunabilir, bildirim almayı durdurabilirler.

20. “Otohizmet.net” üzerinde kayıtlı işletmeler hakkında yapılan yorumlar gerekli inceleme ve onay aşamalarından sonra tüm üyelerin görebileceği şekilde yayınlanır. “Otohizmet.net” yayınlanacak yorumları seçme hak ve yetkisine haizdir.

21. “Otohizmet.net” üyeleri sözleşme koşullarına riayet etmez, buradaki hüküm ve koşullara uyulmadığı tespit edilirse “Otohizmet.net” tek taraflı olarak üyeliği sonlandırılabilir. 

22. İşbu Sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklarda Türk Hukuku ve Türkiye Cumhuriyeti kanunları, mevzuatı uygulanır. Sözleşmenin tarafı olanlar    uyuşmazlıkların çözüm yerinin Ankara Mahkeme ve İcra Müdürlükleri olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

23. “Otohizmet.net” sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, teklifleri, yorum/değerlendirmeleri en az üç (3) yıl boyunca saklanır.

24. Bu Sözleşme web sitesi kullanılmaya devam edildiği ve kullanıcılara/üyelere “Otohizmet.net” tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.