Araç Değer Kaybı Nedir?

Trafik kazaları sebebiyle meydana gelen maddi hasar neticesinde aracınız değer kaybına uğrayabilir ve buna rağmen size herhangi bir değer kaybı tazminatı ödemesi yapılmamış olabilir. Oysa ki yaşanan trafik kazasında kusurlu olan diğer taraftan bu zararın karşılanması istenebilmektedir.  Bu sebeple kazaya kusuru ile sebebiyet veren taraftan veya sigorta şirketlerinden değer kaybı tazminatı ödemesi talep edilebilmektedir.


 

Değer kaybı ödemesini alamayanların 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi Genel Şartları ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçeleri dikkate alınarak zararın tazmini yoluna gitme hakları vardır. Trafik kazaları sonucu araçta oluşan değer kaybının, zorunlu sorumluluk sigorta poliçesi kapsamındaki ‘gerçek zarar’ kalemine dâhil edilmesi gerektiği yargı kararları ile de kabul edilmiştir. Ayrıca Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın A.5.a Maddesine göre, zarar gören araçlarda oluşan değer kayıplarının Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası Maddi Zararlar Teminatı dahilindedir.


 

Değer kaybı konusunda uzman eksper görüşü ve hukuki yardım alınmadığı hallerde, hak kayıpları yaşanabilmekte ve zamanaşımı sürelerinin geçirilmesiyle de bu hak bir daha talep edilemeyecek hale gelmektedir.


 

           Maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiğinde gecikmeksizin uzman kişilerle iletişime geçilmesi ve hem hukuki, hem de teknik destek alınması oldukça önemlidir. Aksi takdirde tazminat alma hakkınıza kavuşma imkanınız olamayacaktır.